foto muziekles

Vioolles in Utrecht (Violette): Tarieven, Jaarrooster en Algemene bepalingen

Tarieven seizoen 2018-2019

Leerlingen t/m 20 jaar oud

30 minuten per week €82,- per maand

45 minuten per week €123,- per maand

60 minuten per week €164,- per maand


Leerlingen vanaf 21 jaar oud (incl. 21% BTW)

30 minuten per week €99,- per maand

(of 60 minuten per 2 weken)

45 minuten per week €148,- per maand

60 minuten per week €198,- per maand

 • Betaling vindt 10 keer per jaar plaats; in de zomer is er wegens vakantie gedurende 2 maanden geen lesgeld verschuldigd.
 • Een schooljaar bestaat uit 38 lesweken. De vakanties van de regio Utrecht worden aangehouden en in de vakantie is er geen les.
 • De opzegtermijn van de lessen bedraagt 1 maand, mits er vóór de 1e van de maand wordt opgezegd.
10-lessenkaarten

30 minuten per les €278,-

45 minuten per les €417,-

60 minuten per les €556,-

 • Lessen worden per keer afgesproken, de leerling bepaalt de frequentie.
 • Wanneer de les 24 uur van te voren wordt afgezegd wordt deze niet in rekening gebracht, lessen korter dan 24 uur van te voren afgezegd dienen wel betaald te worden en kunnen niet worden ingehaald.
 • De 10-lessenkaart is 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Jaarrooster seizoen 2018-2019

3 september: eerste lesweek

22 t/m 28 oktober 2018: herfstvakantie

24 december 2018 t/m 6 januari 2019: kerstvakantie

25 februari t/m 3 maart 2019: voorjaarsvakantie

11 t/m 17 maart 2019: extra lesvrije week

22 april t/m 5 mei 2019: meivakantie

15 t/m 20 juli 2018: reserveweek (geen reguliere lessen, wordt gebruikt om eventueel lessen die door verhindering docent niet door konden gaan in te halen.)

21 juli 2019: start zomervakantie

Bovenstaand rooster bevat 38 lesweken exclusief de reserveweek aan het eind van het seizoen.

Algemene bepalingen wekelijkse en tweewekelijkse lessen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf de startdatum tot wederopzegging volgens artikel 7 van deze overeenkomst.
 2. Tarieven staan op de website. Tarieven voor het volgende schooljaar worden steeds geplaatst in de maand april.
 3. Het maandelijkse lesgeld wordt in 10 gelijke termijnen bij vooruitbetaling betaald, steeds tussen de 22e en 26e van iedere maand. (Een automatische overboeking tussen de 22e en 26e wordt aangeraden.)
  In de maanden juni en juli is geen lesgeld verschuldigd. Begint u later in het schooljaar, dan wordt het aantal termijnen en zo nodig het bedrag van de 1e termijn aangepast. U kunt het lesgeld over maken nadat u de 1e factuur per e-mail heeft ontvangen.
  De docent zal geen lesgeven bij te late betaling, dit geldt tot herstel van die betaling. Bij achterstand van betaling van een maand zal de lesovereenkomst worden beëindigd. Resterend lesgeld blijft vanzelfsprekend verschuldigd.
 4. Het cursusjaar loopt gelijk met het schooljaar van de basis- en middelbare scholen in de regio. In de schoolvakantie’s en op officiële feestdagen is er geen les. De precieze data van de schoolvakanties zijn te vinden op www.lizettebertelsmann.nl onder vioolles-locatie
  De reserve weken kunnen gebruikt worden om, indien nodig, lessen in te halen die door de docent gedurende het schooljaar zijn afgezegd wegens andere redenen dan ziekte of persoonlijke omstandigheden.
 5. Bij verzuim van de leerling(e) wegens ziekte of andere oorzaken wordt u verzocht dit tijdig te melden. Deze lessen dienen wel doorbetaald te worden en kunnen niet worden ingehaald.
 6. Bij verzuim van de docent wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden dienen maximaal 2 lessen per cursusjaar te worden doorbetaald. Na meer dan 2 verzuimde lessen worden de verzuimde lessen ingehaald. Blijkt dit onmogelijk, dan wordt overgegaan op gedeeltelijke restitutie van het lesgeld, evenredig aan de prijs per les.
 7. Voor nieuwe leerlingen die geen introductiecursus hebben gevolgd is de eerste maand een introductieperiode, d.w.z. 4 aaneengesloten lessen. Deze lessen worden daarom ook apart gefactureerd, evenredig aan de prijs van 4 lessen. De leerling kan de cursus beëindigen maar moet dit schriftelijk vóór de laatste les van de introductieperiode aan de docent mededelen. Als er correct wordt opgezegd wordt er, behalve het lesgeld van de introductieperiode, geen verder lesgeld in rekening gebracht.
 8. Het contract kan tussentijds worden beëindigd. De opzegtermijn voor zowel leerling als docent is één kalendermaand en moet uiterlijk vóór de 1e van de maand schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Het verschuldigde lesgeld bedraagt, bij het correct opzeggen van de cursus, één maand lesgeld.
 9. Voor alle gevallen waarin niet voorzien is wordt in onderling overleg in redelijkheid een oplossing gezocht.

Algemene bepalingen 10-lessenkaarten

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 10-lessen.
 2. Tarieven staan op de website. Tarieven voor het volgende schooljaar worden steeds geplaatst in de maand april.
 3. Het lesgeld voor de 10-lessenkaart wordt ineens betaald, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
  U kunt het lesgeld over maken nadat u de factuur per e-mail heeft ontvangen.
  Er vindt in geen geval restitutie van het lesgeld plaats.
 4. De lessen worden in overleg afgesproken, de leerling bepaalt de frequentie. De 10- lessenkaart is 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
 5. Bij verzuim van de leerling(e) wegens ziekte of andere oorzaken wordt u verzocht dit tijdig te melden. Wanneer de les ten minste 24 uur van te voren wordt afgezegd hoeft deze niet betaald te worden. Lessen korter dan 24 uur van te voren afgezegd worden wel in rekening gebracht.
 6. Voor alle gevallen waarin niet voorzien is wordt in onderling overleg in redelijkheid een oplossing gezocht.